OPG Božidar Šantek

Tikva se na našem gospodarstvu uzgaja praktički oduvijek, prvo kao potkultura u kukuruzu i krumpiru, a pojavom golica i kao monokultura. Stare sorte „luzanki“ zahtijevale su dosta posla, ali i druženja susjeda uz „luzanje“.

Povećavajući površine pod tikvom javila se potreba za strojnim vađenjem koštica. Zbog toga smo 11.06.1996. uvezli kombajn Motty 1500.

Osim prodaje koštica, dio se prerađuje i u kvalitetno bučino ulje, koje smo isprva prodavali poznanicima, a danas sve širem krugu kupaca koji do nas dolaze usmenom predajom.

Proizvodi:

Kontakt:

OPG Božidar Šantek
Varaždinska 14, Cargovec
42205 Vidovec
Tel.: 042/741 312
Mob.: 091 169 2069
e-mail: bozsantek@gmail.com

Pošaljite nam poruku:

2 + 14 =